Je kompostovatelný a biologicky rozložitelný totéž?

Jaký je rozdíl mezi biologicky rozložitelným a kompostovatelným produktem? Co jsou bioplasty a proč se vyplatí nimi nahrazovat "klasické" plasty?

udrzitelny-bidegradovatelny-blog-speciosa-450x258

Zdroj: noah buscher unsplash

Znečištění plasty a plastový odpad jsou velkým ekologickým problémem. Na trhu se proto objevují nové plastové výrobky, o nichž se tvrdí, že jsou šetrnější k životnímu prostředí. 

Biologicky rozložitelné a kompostovatelné materiály jsou materiály šetrné k životnímu prostředí. 

Hlavní rozdíly:

  • biologicky rozložitelný odkazuje na materiály, které lze rozložit působením mikroorganismů a hub na skládkách, 
  • kompostovatelný znamená biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů za zvláštních, kontrolovaných podmínek (tepla, vlhkosti, půdních mikrobů a vhodného poměru uhlíku k dusíku) při výrobě kompostu.  

Bioplasty, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty

Polymerní materiál můžeme nazývat bioplastem, pokud je buď na biologickém základě (z obnovitelných surovin), je biologicky odbouratelný (biodegradovatelný) nebo obojí. Pro výrobu bioplastů se nejčastěji používá biomasa, která pochází z kukuřice, cukrové třtiny nebo celulózy.

Schopnost podléhat biodegradaci nezávisí na původu materiálu, ale spíše souvisí s jeho chemickou strukturou. To znamená, že i plasty ze 100% založené na fosilním základě mohou být biologicky rozložitelné, např. polybutylen adipát tereftalát (PBAT), polykaprolakton (PCL).

Mezi materiály, které pochází z přírodních zdrojů a zároveň jsou biologicky rozložitelné patří například kyselina polymléčná (PLA), polyhydroxyalkanoát (PHA), polybutylen sukcinát (PBS).

Naopak materiály na biologickém základě, jako polypropylen (PP), polyethylen (PE) nebo polyethylentereftalát (PET) nejsou rozložitelné a v přírodě se pouze časem rozdrolí na mikroplasty a nanočástice nebezpečné pro lidské zdraví. 

Kompostovatelný plast je rostlinný plast vyrobený ze 100% přírodních materiálů (jako např. kukuřičný škrob, bramborový škrob, řepa, cukrová třtina, ale i celulózy nebo palmových listů). Je navržený tak, aby se během kompostovacího procesu (za působení mikroorganismů) rozložil na přírodní látky - oxid uhličitý, voda, anorganické látky a humus, bez zanechání jakýchkoli toxických zbytků.

Rozloží se kompostovatelné plasty na skládce?

Ano, můžou. Je nutno si ale uvědomit, že rozklad kompostovatelných plastů na skládce může trvat mnohem delší dobu (i roky), než v podmínkách kompostu. Ve skutečnosti je dost pravděpodobné, že se kompostovatelný obal nerozloží, vzhledem k tomu, že je většina skládek anaerobních, tj. necirkuluje v nich kyslík, a tak se nic nemůže degradovat. Doporučuje se proto plast označený jako kompostovatelný raději vyhodit do kompostu nebo vermikompostéru (nádoby na bioodpad s kalifornskými žížalami). 

Za jak dlouho se kompostovatelný plast rozloží na domácím kompostu? 

Výrobci tvrdí, že obvykle to trvá 6 měsíců, ale záleží, kde a za jakých podmínek se produkt rozkládá. Ve srovnání s průmyslovým kompostovacím zařízením je v domácím kompostu obvykle nižší teplota, variabilní vlhkost či jiná skladba mikroorganismů, proto se kompostovatelný plast rozkládá pomaleji. 

Budoucnost rozložitelných plastů

Biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky mohou v některých případech a pro určitá použití přispět ke snížení znečištění životního prostředí plasty. Nevýhodou je, že pokud se kompostovatelný nebo biologicky rozložitelný plastový výrobek kompostuje, nelze z něj recyklací vyrobit nové plasty, a veškerá již vynaložená energie, která byla využita při jeho výrobě, je ztracena. Při nesprávném nakládání s bioplasty také může docházet k znečišťování prostředí. Definování, označování a nakládání s kompostovatelnými a biologicky rozložitelnými plasty zůstává v rámci Evropy a světa nejednotné. 

Reference:

Rozdíl mezi biologicky rozložitelným a kompostovatelným (Věda a příroda) | Rozdíl mezi podobnými objekty a pojmy. (sawakinome.com)

Jak třídit sáčky různých druhů? - Samosebou.cz

Is Compostable Plastic Really Compostable + 3 Ways to Break It Down – Pela Earth

Jak „zelené“ jsou nové biologicky rozložitelné a kompostovatelné plastové výrobky z biologických materiálů? | Průmyslová ekologie (prumyslovaekologie.cz)

Biologicky rozložitelné plasty a bioplasty - Časopis Vesmír (vesmir.cz)